รถเด็กกับพัฒนาการ

รถขาไถ, รถถีบเด็ก, รถสามล้อเด็ก, จักรยาน กับพัฒนาการของเด็ก

คนที่ประสบความสำเร็จอาจมีจุดเริ่มต้นจากสิ่งเริ่มต้นเล็กๆ จากก้าวเล็กๆที่เริ่มต้นในวัยเด็ก ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเด็กจึงแนะนำให้เลือกของเล่นที่เหมาะสมให้กับเด็ก เนื่องจากของเล่นเป็นอุปกรณ์สำคัญ ที่ช่วยพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อ การเข้าสังคม การพัฒนาทางอารมณ์ และกระบวนการการรับรู้ หนึ่งในของเล่นที่แนะนำคือ รถเด็กเล่น เช่น รถขาไถ รถถีบเด็ก รถสามล้อถีบเด็ก ของเล่นดังกล่าวนอกจากช่วยให้เด็กได้รับความสนุกสนานแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างความรู้สึกที่เป็นอิสระของเด็กๆ ผ่านการเล่น

ประโยชน์ของการเล่นรถเด็กเล่น

1.ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อ - โดยผ่านการเล่น เช่น การหมุนพวงมาลัย การจับ การใช้ขาถีบ การใช้ขาไถ เพื่อเคลื่อนที่ รวมทั้งรถของเล่นบางแบบยังมีส่วนประกอบเพิ่มเติมที่ช่วยเพิ่มทักษะในการใช้กล้ามเนื้อ เช่น แตร ปุ่มกด อุปกรณ์ส่วนควบ ประตูรถ อีกทั้งถ้าเป็นของเล่นที่ไม่มีระบบไฟฟ้าช่วยเหลือ เด็กยังต้องใช้กล้ามเนื้อขาเพื่อที่จะถีบ หรือดันให้รถเคลื่อนที่ ประกอบกับการใช้แขนและมือในการบังคับควบคุมทิศทาง ซึ่งจะเป็นการฝึกความสัมพันธ์กันระหว่างกล้ามเนื้อ แขนและขา

2. ส่งเสริมการออกกำลัง – รถที่เด็กต้องใช้แรงในการทำให้เคลื่อนที่ก็เป็นส่วนช่วยในการเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา รถขาไถ,รถถีบเด็ก,รถสามล้อเด็กนั้นจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้โดยปราศจากการออกแรงของเด็กดังนั้นมันจึงเป็นส่วนช่วยให้เด็กใช้แรงกล้ามเนื้อในการทำให้มันเคลื่อนที่

3.เสริมสร้างนิสัยในการสำรวจและเรียนรู้ – แม้ว่ารถเด็กเล่นเหล่านี้จะสามารถเล่นภายในสถานที่จำกัด เช่น ภายในบ้าน แต่ถ้าเด็กสามารถเล่นรถของเล่นเหล่านี้ในสนาม หรือสถานที่เปิด (ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่เรื่องความปลอดภัยของสถานที่)ย่อมจะเป็นส่วยช่วยส่งเสริมนิสัย การสำรวจ และการเรียนรู้

ยิ่งเด็กสามารถเดินทางได้ไกลขึ้น เด็กก็จะสำรวจสิ่งต่างๆรอบตัวได้มากขึ้น รวมทั้งเรียนรู้สภาพพื้นผิวต่างๆ ที่เค้าผ่านด้วยตัวเค้าเอง สำหรับเด็กในวัยเยาว์ การเรียนรู้โลกภายนอกโดยไม่มีผู้ใหญ่คอยกำกับ และเค้าได้ทำการเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ด้วยตนเองนั้น เป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างพื้นฐานทางความคิดและเหตุผลสำหรับเค้าในอนาคต

4. ช่วยเสริมสร้างการทรงตัว – จักรยาน หรือ สกูตเตอร์ ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านการทรงตัว รวมถึงเป็นพื้นฐานสำหรับกีฬาที่อาศัยการทรงตัวต่างๆ ในอนาคตด้วย อย่างไรก็ตาม จักรยาน หรือ สกูตเตอร์ ก็มีความเสี่ยงในการบาดเจ็บเนื่องจากการล้มได้ ดังนั้นจึงต้องมีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมในแต่ละช่วงอายุด้วย และเด็กที่ยังไม่สามารถเดินได้ตรงและมั่นคงนั้นยังไม่เหมาะสมที่จะเล่น จักรยาน หรือ สกูตเตอร์

5. เสริมสร้างความความเป็นตัวของตัวเอง – เนื่องจากรถของเล่นโดนส่วนมากจะถูกออกแบบให้เล่นได้คนเดียว ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้เด็กที่เล่น เรียนรู้ที่จะทำอะไรด้วยตนเองและสร้างความมั่นใจให้กับเค้า

6. เสริมสร้างการพัฒนาด้านมิติสัมพันธ์ – ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าของเล่นช่วยในการเรียนรู้เกี่ยวกับมิติของสิ่งต่างๆ เมื่อเด็กเล่นรถเด็กเล่น เค้าจะได้เรียนรู้ว่าขอบเขตแค่ไหนที่รถของเค้าสามารถไปได้ การหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ไม่ว่าจะเป็น สิ่งของ ต้นไม้ โดยเค้าจะเรียนรู้ว่าจะต้องใช้ระยะมากแค่ไหนที่จะหักเลี้ยวหลบสิ่งต่างๆ โดยสิ่งเหล่านี้ก็คล้ายกับการที่เด็กเล่นโดยการใส่บล้อกเข้าไปในช่องขนาดต่างๆ ซึ่งเค้าจะได้เรียนรู้ที่จะเลือกขนาดของบล้อกที่เหมาะสม ที่จะสามารถผ่านช่องขนาดต่างๆไปได้

7. เสริมสร้างการเล่นเป็นกลุ่ม – แม้ว่ารถขาไถ รถถีบเด็ก รถสามล้อเด็ก จักรยาน บางครั้งสามารถเล่นได้เพียงคนเดียว แต่เด็กก็ยังสามารถที่จะเล่นกับเพื่อนคนอื่น เช่น ขี่ด้วยกัน แข่งกัน ขี่สำรวจไปตามที่ต่างๆ หรือ แม้แต่การแบ่งกันขี่ ก็เป็นการเสริมสร้างการเข้าสังคมอย่างหนึ่งเช่นกัน

8. สร้างความมั่นใจ – เด็กที่มีโอกาศได้เป็นตัวของตัวเอง และสำรวจสิ่งรอบตัวต่างๆ ได้ด้วยตนเองนั้น จะมีความภาคภูมิใจ และมั่นใจในตัวเอง เค้าเชื่อว่าเค้าทำได้ และระหว่างที่เค้าได้เล่นรถผ่านไปตามสถานที่ต่างๆนั้นจะสร้างความมั่นใจ และความภูมิใจในตัวเอง

9. เสริมสร้างจินตนาการ – เมื่อเด็กเล่นของเล่นต่างๆ เค้าจะมีความสุขในโลกจินตนาการของเค้า ซึ่งจิตนาการเหล่านี้จะเป็นตัวสร้าง การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ การแก้ไขปัญหาต่างๆ

10. เสริมสร้างการพัฒนาด้านสังคม และอารมณ์ – การเล่นรถเด็กเล่น รถถีบเด็ก รถขาไถ และรถสามล้อเด็ก นั้นเป็นการสรางความสนุกสนาน และ ความสนุกสนานและความสุขเหล่านี้เองเป็นตัวการสำคัญของการพัฒนาทางอารมณ์ของเด็ก เด็กๆก็จะรู้สึกดีกับตัวเอง นอกจากนั้นยังทำให้เค้ามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นรากฐานที่ดีที่สุดที่ช่วยการพัฒนาในวัยเด็ก

จะเห็นได้ว่าการเล่นของเด็ก ผ่านของเล่นเด็กต่างๆ เช่นรถของเล่นนั้นมีข้อดีมากมายที่ช่วยให้เค้าพัฒนาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต นอกจากนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเลือกรถเด็กเล่น รถขาไถ รถถีบเด็ก รถสามล้อเด็ก นั้นจะต้องเลือกสินค้าแข็งแรง มีมาตราฐานความปลอดภัย และ เหมาะสมกับช่วงอายุ

เลือกซื้อ รถขาไถ
เลือกซื้อ รถถีบเด็ก
เลือกซื้อ รถสามล้อเด็ก

ที่มา:
https://www.mykidneedsthat.com/benefits-of-ride-on-toys/