การเลือกซื้อของเล่นเด็ก

หลักในการเลือกซื้อของเล่นที่เหมาะสำหรับเด็ก ของเล่น ที่จะโตไปกับเด็ก เสริมสร้างความคิดและพัฒนาการ การใช้ภาษา และ การเข้าสังคม เด็กเล็กมักจะชอบการเรียนรู้และทดลองสิ่งใหม่ๆ ซึ่งการเล่นเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาทั้งทางร่างกายและความคิด ในสมัยนี้อาจจะดูเหมือนง่ายที่จะเลือกของเล่นซักชิ้นให้กับเด็ก

แต่เนื่องจากมีของเล่นมากมายในตลาด แล้วชิ้นไหนล่ะที่จะเหมาะกับเด็กในวัยต่างๆ ของเล่นที่มีคุณภาพ, คงทน และ ช่วยในการพัฒนาการ/ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กๆ
  • เลือกของเล่นที่ใช้เล่นได้หลากหลาย เด็กชอบแยกส่วน ประกอบ และ สร้างสิ่งต่างๆ ของเล่นที่สามารถนำไปสร้างสิ่งต่างๆ ตามจินตนาการ เช่น ตัวต่อไม้ ที่สามารถสร้างรูปทรงต่างๆได้หลากหลาย แทนที่จะต้องยึดติดรูปแบบเดิมๆ นั้นก็ช่วยให้การเล่นนั้นหลากหลายและไม่น่าเบื่อ
  • ของเล่นที่มีความคงทนและสามารถอยู่กับเค้าได้ในหลายช่วงอายุ นอกจากเด็กจะได้เติบโตไปกับของเล่นที่เค้ารักแล้ว ก็ยังช่วยให้เด็กเรียนรู้การเก็บรักษา และคุณค่าของการประหยัดอีกด้วย
  • ของเล่นเด็ก ที่ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ ค้นหา สร้างความคิดที่เป็นขั้นเป็นตอน การแก้ปัญหา การจัดเรียง การใช้กล้ามเนื้อ การหยิบจับ และการใช้สายตา
  • ของเล่นที่ส่งเสริมจินตนาการ ในเด็กเล็กการเล่นที่ผ่านการสร้างจินตนาการ เช่น การเล่นเป็น เจ้าชาย เจ้าหญิง นั้นก็เป็นส่วนช่วยในการเสริมสร้างความคิด การเข้าสังคม และการใช้ภาษา
  • ของเล่นที่เลียนแบบจากสิ่งของในชีวิตจริง เช่น รถ เรือ ทีวี เนื่องจากจะเป็นการเชื่อมการเล่นเข้ากับสิ่งของในชีวิตจริง รวมถึงเรียนรู้ว่าสิ่งต่างๆในชีวิตจริงนั้นทำงาน หรือมีความสำคัญอย่างไร
  • ของเล่นที่ใช้ขีดเขียนได้ ก็มีส่วนช่วยให้เด็กเรียนรู้การเขียน การใช้มือ ตัวอักษร ตัวเลข ผ่านการเล่น
  • ของเล่นที่ช่วยในการออกกำลังทางร่างกาย เด็กนั้นควรจะได้เล่นของเล่นที่ช่วยให้มีการขยับร่างกาย เพื่อให้กล้ามเนื้อต่างๆ รวมทั้งหัวใจ ได้พัฒนาและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ของเล่นที่คนหลายๆวัยสามารถเล่นรวมกันได้ นอกจากจะช่วยให้เด็กอยากเล่นมากขึ้นกับจำนวนผู้เล่นที่มากขึ้น มันยังมีส่วนช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้กับครอบครัวอีกด้วย

เลือกซื้อ รถถีบเด็ก
เลือกซื้อ รถสามล้อเด็ก
เลือกซื้อ ของเล่นเด็ก