ความปลอดภัยกับรถขาไถ

รถขาไถเป็นนับเป็นหนึ่งในของเล่นชิ้นแรกๆ และของเล่นชิ้นโปรดของเด็กๆหลายๆคน สำหรับเด็กอายุ 1ขวบขึ้นไปรถขาไถที่มีขนาดพอเหมาะกับร่างกายของเด็ก สามารถช่วยให้เค้าเคลื่อนที่ได้เร็วและไกลขึ้น นอกจากความสนุกที่ได้รับมันยังช่วยให้เค้าได้ออกกำลังไปด้วยในตัว ก่อนที่จะซื้อรถขาไถนั้นมีสิ่งที่พ่อแม่ควรจะสนใจและพิจารณาดังต่อไปนี้

ความแข็งแรง
ตัวรถขาไถจะต้องมีความแข็งแรง ไม่ยวบยาบ หรือเอียงไปมาไม่มั่นคง ข้อต่อต่างๆจะต้องแข็งแรง แน่นหนา ตัวล้อจะต้องหมุนได้อย่างราบรื่นไม่สะดุด รวมทั้งพื้นผิวล้อที่สัมผัสพื้น ควรจะทำจากวัสดุที่ไม่ลื่นและยึดเกาะพื้นผิวได้ดี เช่น ยาง

ความสูงพอเหมาะ
ตำแหน่งที่นั่งจะต้องมีความสูงพอเหมาะกับช่วงอายุ เพื่อที่เด็กจะได้วางขากับพื้นได้อย่างมั่นคง รถขาไถเด็กที่ดี และมาตราฐาน จะต้องระบุช่วงอายุของเด็กที่เหมาะสมในการใช้งาน และความสามารถในการรับน้ำหนักของเด็ก

สถานที่เล่น
สำหรับเด็กเล็ก ผู้ใหญ่ยังคงต้องดูแลสถานที่เล่นของเด็กอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเด็กอาจเล่นเข้าไปยังพื้นที่ ที่ไม่เหมาะในการเล่น หรืออาจจะชนสิ่งของจนได้รับการบาดเจ็บ

แนะนำทิศทางการเล่น
สำหรับเด็กเล็ก ในช่วงแรกของการเล่นเด็กอาจจะเล่นถอยหลังเนื่องจากยังไม่เข้าใจการเล่นที่ถูกต้อง หรือการใช้แรงไปในทิศทางที่ถูกต้อง ดังนั้นผู้ใหญ่อาจจะต้องผลักเบาๆเพื่อให้ตัวรถเดินหน้าไป และเด็กก็จะได้เรียนรู้การเล่นไปข้างหน้า

วัสดุที่ใช้ทำรถขาไถ
นอกจากรูปแบบและความแข็งแรงโดยรวมแล้ว ผู้ปกครองยังต้องคำนึงถึงวัสดุที่นำมาทำเป็นตัวรถ เนื่องจากวัสดุบางชนิดนั้นยังสามารถปลดปล่อยสารอันตรายมาสู่เด็กผ่านการสัมผัส หรือ มีสารระเหยที่เป็นอันตราย ในประเทศพัฒนาแล้ว เช่น ในยุโรป (มาตราฐาน CE ) หรือ อเมริกา ของเล่นจะต้องผ่านการทดสอบที่เข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่จำหน่ายมีความปลอดภัย และเหมาะสำสำหรับเด็กในแต่ละช่วงอายุ

เลือกซื้อ รถขาไถ

ที่มา:
http://www.parenting.com/article/safety-tips-for-ride-on-toys
http://www.childsafetyeurope.org/publications/info/product-safety-guide.pdf