ของเล่นไม้ ตัวต่อไม้ บล๊อกไม้

ย้อนกลับไปก่อนที่พลาสติกจะถูกค้นพบ ไม้คือส่วนประกอบสำคัญในการทำของเล่น ไม้สามารถทำของเล่นได้เกือบทุกประเภท ทั้งตัวต่อไม้ บล๊อกไม้ รถไม้ เรือไม้ ฯลฯ

ประโยชน์ของของเล่นไม้

  • ของเล่นไม้ไม่จำเป็นต้องใช้ถ่าน ซึ่งช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมจากการกำจัดถ่านที่ใช้แล้ว ประหยัดค่าใช้จ่าย และยังลดโอกาศที่เด็กจะสัมผัสกับสารเคมีจากถ่านที่หมดอายุ
  • ของเล่นไม้ โดยเฉพาะกับผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงจะผลิตสินค้าจากไม้ที่ตัดมาจากแหล่งที่ได้รับอนุญาติ รวมทั่งผลิตสินค้าที่ปราศจากสารพิษกับเด็ก
  • ของเล่นไม้ จากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียง จะมีความปลอดภัย ไม่มีชิ้นส่วนขนาดเล็ก และ แหลมคม โดยเฉพาะธรรมชาติของไม้ซึ่งไม่แตกเป็นชิ้นเล็กๆเมื่อเทียบกับวัสดุอื่นๆ
  • ของเล่นไม้ มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และสามารถผ่านจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหน่งได้
  • ของเล่นไม้ จากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงจะถูกคิดค้น วิจัย เพื่อให้แน่ใจว่าของเล่นจะมีขนาด และน้ำหนักที่เหมาะสมสำหรับเด็กในแต่ละช่วงวัย
  • ของเล่นไม้ มีความสวยงาม น่าใช้ น่าเล่น ไม่ว่าจะผ่านเวลานานเท่าไร และไม่เสื่อมสภาพเหมือนวัสดุสังเคราะห์อื่นๆ
  • ของเล่นไม้ ไม่รบกวนการเรียนรู้ของเด็ก เนื่องจากเด็กต้องสร้างเสียงต่างๆ ด้วยตัวเอง ในขณะที่ของเล่นที่ใช้ถ่านจะมีเสียงร้องออกมา ทำให้เด็กไม่สามารถที่จะจดจ่อกับสิ่งที่กำลังทำอยู่ได้ และ ขาดสมาธิที่จะจดจ่อในการเล่นหรือสร้างจินตนาการ
  • ด้วยรูปทรงของไม้ที่ไม่ซับซ้อน กิจกรรมเช่นการต่อบล๊อกไปในทิศทางต่างๆนั้น ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ ระยะ ตำแหน่ง การเรียนรู้ บน ล่าง ซ้าย ขวา รูปทรง ผ่านการเล่นและพัฒนาสายตาและมือ
  • ของเล่นไม้ช่วยในการพัฒนากล้ามเนื้อ เนื่องจากความยากในการขึ้นรูป เพื่อให้พอดีกับมือเหมือนกับพลาสติก ทำให้เด็กต้องใช้ความพยายาม และ เปลื่ยนแปลงในการ หยิบ จับ ในขณะที่เด็กเล็กอาจจะฝึกการหยิบจับกับบล๊อกไม้ขนาดใหญ่เพื่อฝึกกล้ามเนื้อ เด็กที่โตขึ้นมาอาจฝึกการหยิบจับชิ้นส่วนขนาดเล็ก เพื่อฝึกการใช้มือที่ละเอียดยิ่งขึ้น รวมถึงการใช้ข้อมือ