การเลือกซื้อรถเด็ก

รถเด็กเล่นเป็นหนึ่งในของเล่นที่ช่วยสร้างความสนุกสนานให้เด็กๆ เนื่องจากมันสามารถที่จะนำเค้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้ด้วยตัวเอง รถเด็กเล่นมีรูปแบบที่หลากหลาย แต่ละแบบก็เหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงวัย

อายุ: รถขาไถจะเหมาะกับเด็กอายุ 1ขวบ ถึงประมาณ 4ขวบ เนื่องจากมีขนาดเล็ก และไม่ต้องใช้แรงมากในการเล่น, สำหรับรถถีบ และ รถสามล้อ อายุที่เหมาะสมจะเริ่มที่ประมาณ 3 ขวบขึ้นไป เพราะขนาดร่างกายที่เหมาะสม และกล้ามเนื้อมีแรงเพียงพอที่จะถีบรถได้

ขนาดตัว: สำหรับรถขาไถ เด็กควรจะต้องสามารถที่จะยืนคล่อมรถได้เพื่อที่จะสามารถทรงตัว และใช้เท้ายันพื้นเพื่อที่จะดันรถไปข้างหน้าได้ถนัด, สำหรับรถถีบ เด็กจะต้องมีความสูงพอที่จะนั่งได้ถนัด โดยใช้ขายันที่ถีบได้ ซึ่งรถถีบบางรุ่นสามารถจะปรับระยะขาถีบได้ ก็จะช่วยให้ขี่ได้ถนัดขึ้นและปรับระยะเมื่อเด็กโตขึ้น

ความแข็งแรง: รถถีบเด็กจะช่วยในการพัฒนากล้ามเนื้อของเด็กได้เป็นอย่างดี เนื่องจากต้องใช้แรง และความสัมพันธ์ของขาในการถีบ ซึ่งเด็กที่เดินได้มาซักระยะจะสามารถถีบรถได้ทุกคน โดยระยะแรกความไม่สัมพันธ์ระหว่างขาซ้ายและขวา อาจจะทำให้เด็กต้องเรียนรู้ในการถีบ

การทรงตัว: เด็กจะต้องสามารถขึ้นนั่งบนรถได้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ และเมื่อขึ้นไปนั่งบนรถแล้วจะต้องสามารถทรงตัวและควบคุมรถได้อย่างไม่ติดขัด

ความปลอดภัย: โดยปกติรถขาไถ รถถีบ และรถสามล้อเด็ก เป็นของเล่นที่ปลอดภัยเนื่องจากไม่มีความเร็วสูงและเด็กทุกคนสามารถบังคับได้โดยปลอดภัย อย่างไรก็ตามเด็กยังไม่มีความสามารถเพียงพอในการกะระยะและหลบหลีก หรือนำไปเล่นในสถานที่ที่เปิด เช่น ข้างถนน หรือลานจอกรถ ที่อาจจะมีระวิ่งเข้ามาโดยไม่ตั้งใจ จึงควรมีผู้ใหญ่คอยดูแลใกล้ชิดเสมอ

คุณภาพ: ตามมาตรฐานความปลอดภัย ของเล่นเด็กทุกชิ้นจะต้องได้รับมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อความมั่นใจว่าสินค้าที่จำหน่ายไปสู่ตลาดมีความปลอดภัยสำหรับเด็ก เช่น เครื่องหมาย CE ของสหภาพยุโรป

เลือกซื้อ รถขาไถ
เลือกซื้อ รถถีบเด็ก
เลือกซื้อ รถสามล้อเด็ก

ที่มา:
http://www.ezinepost.com/articles/article-245700.html
http://ezinearticles.com/?All-Types-And-Advantages-Of-Pedal-Cars&id=6458451
http://www.ebay.com/gds/How-to-Know-When-to-Buy-a-Child-s-First-Pedal-Car-/10000000177634037/g.html