รถขาไถ รถเด็กเล่นตามอายุ

รถเด็กสำหรับขี่คือของเล่นที่ช่วยให้เด็กสามารถขับเคลื่อนตัวเองไปในที่ต่างๆได้ ไม่ว่าจะด้วยกำลังของตัวเอง, มอเตอร์ไฟฟ้าหรือ น้ำมันเบนซิน รถของเล่น, รถขาไถ หรือ รถถีบเด็ก เป็นของเล่นที่นิยมอย่างมากกับเด็ก ๆ ซึ่งชอบทั้งความรู้สึกของการเคลื่อนไหว ที่พวกเขาได้รับจากของเล่นที่มีล้อเลื่อน และองค์ประกอบที่รถของเล่นให้แก่พวกเขาขณะที่เขาเลียนแบบผู้ใหญ่

รถของเล่น รถขาไถ รถถีบเด็ก ฯลฯ ต่างก็มีความสำคัญ ต่อการพัฒนาทางด้านต่างๆของเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านความสมดุลทางร่างกายของเด็ก สมรรถภาพทางกาย และความสัมพันธ์ของร่างกาย อย่างไรก็ตามปัจจัยทางกายภาพของเด็ก ในแต่ละช่วงอายุก็ส่งผลต่อการเล่นรถเด็ก และปัจจัยแรกที่สำคัญที่สุดก็คือความสมดุล
โดยหลักแล้วความสมดุลนั้นแตกต่างกันไปตามชนิดของรถของเล่น ว่าต้องใช้ความสมดุลมากหรือน้อยในการใช้รถ ซึ่งโดยทั่วไปรถฐานล้อกว้างและจำนวนล้อมากขึ้น ทำให้รถมีความสมดุลที่ดีขึ้น ปัจจัยที่สองคือความเร็วในการหมุนของล้อ ล้อที่หมุนได้ง่ายมากสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น และความเร็วในการเคลื่อนที่ที่เพิ่มขึ้น ก็ทำให้ยากในการควบคุมมากขึ้น ปัจจัยสุดท้ายคือวิธีการขับเคลื่อน รถอาศัยเด็ก ๆใช้แรงผลักดันด้วยเท้าของพวกเขา เช่น รถขาไถ จะเคลื่อนที่ช้าที่สุดในขณะที่รถขับเคลื่อนด้วยล้อ หรือที่ใช้เกียร์สามารถใช้งานได้เร็วกว่า รถที่ใช้ไฟฟ้าขับเคลื่อน สามารถที่จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่างๆ  โดยความเร็วเพิ่มขึ้นจะต้องใช้ทักษะทางกายภาพมากขึ้นในการบังคับ  เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปีไม่สามารถใช้ของเล่นที่ต้องนั่งบนรถเพราะต้องมีความสมดุลในการทำงาน  ความสมดุลที่จำเป็นต่อการใช้ของเล่นบนรถ มักพัฒนาขึ้นเมื่อเด็กเริ่มเดินไปได้อย่างมั่นคง โดยทั่วไปแล้วรถของเล่นเหล่านี้ ควรจะใช้ควบคู่กับอุปกรณ์ป้องกัน ที่เหมาะสมโดยเฉพาะหมวกนิรภัย

ช่วงอายุกับการเล่นรถเด็กเล่น

12 ถึง 18 เดือน
เด็กมีความสามารถในการใช้ของเล่นนั่งบนที่นั่ง และขับเคลื่อนด้วยเท้าของพวกเขาเท่านั้น หลังจากที่พวกเขาเรียนรู้ที่จะเดินด้วยความมั่นคง เด็กเหล่านี้โดยเฉพาะเด็กที่อายุน้อยที่สุดในกลุ่มอายุนี้ อาจไม่สามารถสลับเท้าของตัวเองได้เมื่อขับรถไปนั่งบนรถ พวกเขายังไม่สามารถถีบรถได้ และจะขับเคลื่อนรถโดยการนั่งบนรถแล้วผลักดันด้วยเท้าทั้งสองพร้อมกันแทน เพื่อความปลอดภัยของเล่นบนรถต้องมีความเสถียร และยานพาหนะที่มีล้อ 4 ล้อขึ้นไปมีแนวโน้มที่จะมีเสถียรภาพมากกว่ารถสามล้อหรือล้อสองล้อ ของเล่นที่เหมาะสมกับการนั่งบนล้อเลื่อนนั้นควรมีล้อที่ห่างกันพอสมควร และมีความมั่นคง แต่ไม่แตกต่างกันไปมากจนทำให้เด็ก ๆ แกว่งขาได้ลำบาก ของเล่นควรมีความสูงไม่มาก และเท้าเด็กควรจะราบกับพื้นเมื่อพวกเขาจะนั่ง

19 ถึง 23 เดือน
เด็กอายุตั้งแต่ 19 ถึง 23 เดือนสามารถใช้รถขาไถที่ขับเคลื่อนด้วยผลักดันด้วยเท้าของพวกเค้า คุณลักษณะที่ทำให้รถขาไถน่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับเด็กวัยหัดเดิน คือสีสันสดใส เสียง เช่นแตรเสียงแตร หรือ เสียงที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของรถ และช่องเก็บของในรถ เพราะเด็กที่อายุนี้มีความชอบในการพกพาสิ่งของต่างๆไปกับพวกเค้าด้วย เด็กบางคนอาจมีความสามารถในการทำให้รถเด็กเคลื่อนที่ช้าและเร็วได้ แต่ส่วนมากจะยังไม่มีทักษะในการบังคับเลี้ยวเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคและอันตราย

2 ปี
เด็ก 2 ขวบมีความสนใจในรถเด็กเล่นเช่นเดียวกันกับกับเด็กเล็ก แต่ การเล่นสมมุติจะเริ่มปรากฏขึ้นในช่วงอายุนี้ดังนั้นรถเด็ก เช่น รถถีบทรงรถดับเพลิง ก็เป็นที่นิยม ดังนั้นพ่อแม่สนใจที่จะสนับสนุนการเล่น สมมุติเหล่านี้ มีแนวโน้มที่จะซื้อรถของเล่นที่ดูสมจริงสำหรับกลุ่มอายุนี้ เด็กในกลุ่มอายุนี้มีการประสานงาน และความสมดุลของกล้ามเนื้อและร่างกาย ที่เพิ่มขึ้นทำให้พวกเขา สามารถนั่งบนที่นั่งได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้น สกูตเตอร์สามล้อที่เคลื่อนที่ช้าๆ พร้อมแท่นยืนกว้างยังเป็นที่น่าสนใจสำหรับเด็กเหล่านี้ด้วย พวกเขากำลังเรียนรู้ที่จะเหยียบ และเด็กบางคนอาจเริ่มใช้รถสามล้อถีบ โดยเฉพาะช่วงครึ่งหลังของช่วงอายุนี้ อย่างไรก็ตามพวกเขายังไม่ได้ใช้ทักษะนี้ เด็ก 2 ขวบส่วนใหญ่ไม่มีทักษะในการขับขี่ที่จำเป็นในการควบคุมยานยนต์ที่ ดังนั้นการเล่นจึงควรจำกัดเฉพาะรถเด็กที่เคลื่อนไหวช้าและเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

3 ปี
เด็กที่อายุ 3 ปีได้พัฒนาความสามารถในการถีบ และมีการประสานงานที่จำเป็นในการใช้พวงมาลัยหรือมือจับ พวกเขาสามารถใช้สกูตเตอร์สามล้อ แต่พวกเขาไม่ได้พัฒนาความสมดุลเพียงพอสำหรับการใช้สกูตเตอร์และจักรยานสองล้อ เด็กเหล่านี้สนุกกับรถสามล้อและยานพาหนะสี่ล้อที่ขับเคลื่อนโดยการถีบ รถสามล้อควรมีขนาดเท่ากับเด็ก และล้อ 12 หรือ 13 นิ้วมีขนาดที่เหมาะสมสำหรับเด็กเหล่านี้ พวกเขาสามารถใช้จักรยานขนาดเล็กที่มีล้อฝึก แต่เบรคเท้าเป็นที่ต้องการเนื่องจากเด็กเหล่านี้ยังไม่สามารถใช้เบรกมือได้

4 ถึง 5 ปิ
เด็กอายุ 4 และ 5 ปีเริ่มมีความสนใจรถเด็กใช้โดยเด็กโต พวกเขามีความสนใจน้อยในประเภทของเล่นที่ใช้โดยเด็กเล็ก และชอบจักรยานและสกูตเตอร์ที่ใช้โดยเพื่อนที่มีอายุมากกว่า พวกเขาเริ่มแสดงความสนใจในสเก็ตบอร์ด พวกเขาสามารถใช้ยานพาหนะที่ใช้แบตเตอรี่และขึ้นอยู่กับประสบการณ์เด็กส่วนใหญ่ที่อายุ 5 ปีมีความสมดุลและการประสานงานเพื่อใช้สกูตเตอร์และจักรยานสองล้อที่ไม่มีล้อพยุง อย่างไรก็ตามเด็กเหล่านี้ไม่เข้าใจถึงความเสี่ยง ในการขี่รถในพื้นที่ที่มีรถและมีความเสี่ยงสูงที่จะล้ม และทำให้ตัวเองบาดเจ็บ ดังนั้นการดูแลผู้ใหญ่เป็นสิ่งจำเป็น

6 ถึง 8 ปี
เด็กส่วนใหญ่มีความสามารถทางกายภาพในการขี่จักรยานโดยไม่ต้องใช้ล้อพยุงเมื่ออายุได้ 6 ขวบนอกจากนี้ยังมีพัฒนาการ ที่เริ่มเข้าใจเกี่ยวกับการขี่รถในพื้นที่ที่ใช้ร่วมกับรถยนต์และคนเดินเท้า เด็กวัยหกขวบได้พัฒนาการประสานงานเพื่อใช้เบรคมือ และจักรยานที่มีขนาดเหมาะสมช่วยให้พวกเขาสามารถยืน และขี่จักรยานได้ทั้งสองเท้าบนพื้นเด็กในกลุ่มอายุนี้มีความสนใจในยานพาหนะที่เป็นที่นิยม เช่นรถสกู๊ตเตอร์และสเก็ตบอร์ด และสามารถใช้งานยานพาหนะที่เคลื่อนที่ช้าได้โดยเฉพาะรถที่มีสี่ล้อ

9 ถึง 12 ปี
เด็กอายุ 9 ถึง 12 ปีสามารถขี่จักรยาน และสกู๊ตเตอร์ได้เป็นอย่างดี และสามารถใช้จักรยานกับเกียร์ได้ด้วยความเร็วที่แตกต่างกัน จักรยาน และสเก็ตบอร์ดที่มาจากชื่อแบรนด์ที่นิยม หรือใช้โดยนักขับขี่กีฬายอดนิยม มักนิยมในกลุ่มอายุนี้ โดยทั่วไปพวกเขามักจะตระหนักถึงกฎหมายจราจร แต่พวกเขามีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เช่นการขี่ร่วมกับรถและการขี่อันตราย โดยทั่วไปแล้วเด็กอายุ 9 ถึง 12 ขวบสามารถใช้รถขับเคลื่อนล้อที่ไม่เกิน 10 ไมล์ต่อชั่วโมง จักรยานและสกู๊ตเตอร์

ที่มา:
https://helmets.org/ageguide.htm

เลือกซื้อ รถขาไถ