มาตราฐานสินค้ายุโรป CE

ท่านทราบหรือไม่ว่า ของเล่นที่จำหน่ายในสหภาพยุโรป(EU) จะต้องถูกตรวจสอบและรับรองมาตราฐาน เพื่อให้แน่ใจว่าของเล่นที่จำหน่ายในEU จะต้องปลอดภัยต่อเด็กๆ ซึ่งกฎนี้ยังครอบคลุมไปถึง สินค้าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆ เช่น รถเข็น จุกนม ขวดนม เปลเด็ก เสื้อผ้า ฯลฯ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เช่น อุปกรณ์สนามเด็กเล่น เครื่องเขียน ฯลฯ โดยมาตราฐานเหล่านี้จะถูกกำหนดขึ้นจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ในสหภาพยุโรปเพื่อความปลอดภัย คุณภาพ การออกแบบ ประสิทธิภาพ สำหรับสินค้าเด็กต่างๆ คำจำกัดความของของเล่นตามมาตราฐาน CE คือผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตมาเพื่อการใช้งานกับเด็กอายุต่ำกว่า 14ปีลงไป

โดยคำจำกัดความโดยทั่วไปในการซื้อสินค้าที่ปลอดภัยสำหรับเด็กคือ

  • แข็งแรง และ ไม่แตกหักง่าย
  • ทำจากวัสดุที่ไม่ลามไฟ
  • ไม่มีส่วนผสมของวัสดุที่มีสารพิษ หรือเป็นอันตรายกับเด็ก
  • มีสัญลักษณ์ CE บนสินค้า

สินค้าที่มีชิ้นส่วนที่แยกออกจากกันได้ หรือมีชิ้นส่วนขนาดเล็กจะต้องมีคำเตือนว่าไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 36เดือน รวมทั้ง ถ้ามีข้อพึงระวังเฉพาะ จะต้องมีคำเตือนที่แสดงไว้ชัดเจนบนผลิตภัณฑ์ จักรยานจะต้องมีเบรคที่เหมาะสม แผ่นป้องกันโซ่ และชิ้นส่วนต่างๆที่เคลื่อนไหวได้ รวมถึงสัญญาณไฟถ้ามีการใช้งานในถนนสาธารณะ

อย่างไรก็ตามสินค้าที่ผ่านมาตราฐาน CE ก็จะต้องถูกใช้งานตามคำแนะนำในช่วงอายุที่เหมาะสมที่ถูกระบุไว้บนผลิตภัณฑ์ เช่น สินค้าที่ถูกระบุว่าปลอดภัยสำหรับเด็กช่วงอายุ10ขวบขึ้นไป อาจจะไม่เหมาะกับเด็กวัย 3ขวบ เป็นต้น สินค้าเด็กที่มีแบตเตอรี่ก็ต้องอยู่ภายใต้มาตราฐาน CE โดยสินค้าจะต้องไม่ใช้กระแสไฟเกินกว่าความปลอดภัยที่เหมาะสม รวมทั้วชิ้นส่วนไฟฟ้าที่ใช้ซึ่งไม่ได้เป็นของเล่น เช่น หลอดไฟ ควรจะต้องมีคำอธิบายระบุไว้อย่างเหมาะสม, ชิ้นส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าจะต้องถูกหุ้มฉนวนไว้อย่างเรียบร้อยและปลอดภัยในการใช้งาน รวมทั้งคำเตือนด้านความปลอดภัยต่างๆ ต้องถูกระบุและแสดงอย่างชัดเจนและง่ายในการทำความเข้าใจ

จะสังเกตุได้ว่าในปัจจุบันสินค้าเด็กมีที่มาจากแหล่งผลิตที่หลากหลาย อีกทั้งเป็นการยากต่อผู้บริโภคที่จะระบุความแตกต่างของคุณภาพวัสดุ สี สารเคมีที่ใช้ ความแข็งแรง ฯลฯ เนื่องจากของเล่นมีรูปร่าง และลักษณะการใช้งานเหมือนหรือใกล้เคียงกัน หรือของเล่นชนิดเดียวกัน แต่มีราคาขายต่างกัน เนื่องจากถูกลดคุณภาพในสิ่งที่ลูกค้ามองไม่เห็น หรือตรวจสอบไม่ได้

ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ ควนเลือกสินค้าที่มีแหล่งที่มาชัดเจน เช่น เป็นยี่ห้อที่มีชื่อเสียง และวางจำหน่ายอยู่ในประเทศที่เชื่อถือได้, รวมทั้งผู้จำหน่ายบางรายอาจสั่งสินค้าจากโรงงานผลิตและซึ่งประทับตายี่ห้อที่มีชื่อเสียง โดยไม่ผ่านเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องโดยตรง จึงเป็นการยากที่จะตอบได้ว่าสินค้าชนิดนั้นๆ ได้ผ่านกระบวนการที่ถูกต้องตามมาตราฐานของเจ้าของสินค้านั้นๆจริงหรือไม่ รวมทั้งสินค้าที่ถูกนำเข้ามาขายเองจากต่างประเทศหรือที่ปัจจุบันเราเรียกว่าของหิ้ว นั้นอาจมีที่มาจากแหล่งที่ไม่ชัดเจน หรือเป็นสินค้าที่ถูกขายในราคาถูกเนื่องจากเหตุผลต่างๆ เช่น หมดอายุการใช้งาน สินค้าเลิกผลิต ซึ่งจะมีผลกับความแข็งแรง รวมทั้งคุณภาพของวัสดุ เช่น กาว สี วัสดุภายใน ฯลฯ

สินค้าที่ผ่านมาตราฐาน CE จะต้องประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

  • มีสัญลักษณ์ CE
  • ชื่อยี่ห้อ ชื่อเจ้าของสินค้า ที่อยู่บริษัทที่ชัดเจน
  • มีวิธีการใช้งานที่ชัดเจน
  • มีคำแนะนำความปลอดภัยในการใช้งาน

สินค้าที่ Whizmoney นำเข้ามานั้น สั่งซื้อจากเจ้าของสินค้าโดนตรง โดยเป็นยี่ห้อที่วางขายอยู่ทั่วไปใน ยุโรป อเมริกา และประเทศต่างๆ และผ่านมาตราฐานสินค้า CE จึงสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าทุกชิ้นที่ท่านซื้อไปให้เด็กๆนั้น ได้มาตราฐานสากลเทียบเท่ากับการซื้อในต่างประเทศ

เลือกซื้อ ของเล่นเด็ก รถถีบเด็ก รถขาไถ รถสามล้อเด็ก

ที่มา:
http://www.citizensinformation.ie/en/consumer_affairs/consumer_protection/product_safety_and_labelling/safety_of_toys_and_products_made_for_children.html
http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/